Pútnické zájazdy - púte

Ponuka

       Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho                           Rímskokatolícka Cirkev

  •                         Farnosť Litava

           vás pozýva na púte - pútnické zájazdy:

Ponuky budú pravidelne zverejňované.