Pútnické zájazdy - púte

Ponuka

       Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho               Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava

           vás pozýva na púť - pútnický zájazd:

Ponuky budú pravidelne zverejňované.