SNSJ LITAVA

Kontakt

Koordinátor: 

miestny kňaz - farár farnosti Litava:

Mgr. Jozef Kraus ( +421 905 452 811 )

litava@fara.sk

Centrálne mobilné číslo SNSJ:   +421 950 698 079

  • horliteľka: Anna Krnáčová 0911/500 014
  • horliteľka: Agnesa Rábotová 0911/501 018
  • horliteľka: Angela Matejkinová 0914/275 699

Adresa SNSJ: Litava 1, 962 44 Litava na Slovensku

     (adresa je zhodná s adresou farského úradu)

Číslo účtu: IBAN: SK6565000000000093314833

BIC: POBNSKBA (Poštová banka)


Mailová adresa Spoločenstva: snsjlitava@gmail.com

Adresa webstránky SNSJ: www.snsjlitava.webnode.sk

© 2016 SNSJ  Litava