MODLITBA ZA FARSKÉ MISIE 11. -19.6.2020

Veľký Bože, Ty neustále oživuješa obnovuješ svoj ľud
a zahŕňaš ho darmi svojej milosti, daruj otvorené srdce všetkým ľuďom našej farnosti,
aby sme počúvali Tvoj hlas.

Na príhovor sv. Margity Antiochijskej,daj nám ducha pokánia a obrátenia,
aby sme dokázali zanechať starýa hriešny spôsob života
a začali žiť nový život v Kristovi.

Zošli dary Ducha Sv. na misionárov,ktorí naše farské misie budú viesť,
aj na každého z nás,aby sme sa na ne dobre pripravili
a využili ich na svoje osobné posvätenie.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Amen.

                                                    Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

Prinášame v celkovom prehľade úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec František schválil na rok 2020.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako "Apoštolát modlitby" šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

 Január

Evanjelizačný úmysel: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.

Úmysel našich biskupov: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

Február

Všeobecný úmysel: Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.

Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri prekonávaní svojich ťažkostí.

Marec

Evanjelizačný úmysel: Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote.

Úmysel našich biskupov: Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a láskou obklopovali chorých i starých.

Apríl

Všeobecný úmysel: Za všetkých, ktorí trpia rozličnými závislosťami, aby dostali účinnú pomoc a nezostali osamotení.

Úmysel našich biskupov: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.

Máj

Evanjelizačný úmysel: Za diakonov, aby svojou vernou službou Božiemu slovu a chudobným boli podnetným príkladom pre celú Cirkev.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci ľudia rešpektovali identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť.

Jún

Evanjelizačný úmysel: Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci.

Úmysel našich biskupov: Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania.

Júl

Všeobecný úmysel: Aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny.

Úmysel našich biskupov: Aby nezamestnaní našli prácu, ktorú potrebujú na dôstojný život a zabezpečenie rodín.

August

Evanjelizačný úmysel: Za všetkých, ktorí pracujú a žijú na mori; za námorníkov, rybárov a ich rodiny.

Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

September

Všeobecný úmysel: Aby nebolo drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo primerane a spravodlivo.

Úmysel našich biskupov: Aby učitelia viedli svojich žiakov k pravým morálnym i duchovným hodnotám.

Október

Evanjelizačný úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

November

Všeobecný úmysel: Aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh.

Úmysel našich biskupov: Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.

December

Všeobecný úmysel: Aby sme svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi posilňovali Božím slovom a životom modlitby.

Úmysel našich biskupov: Aby rodičia a starí rodičia trpezlivo odovzdávali vieru mladším generáciám.


                                                  Annaya a Božské Srdce z Litavy

22.novembra 2019 bol v Libanone štátny sviatok - Deň nezávislosti. Ako pútnici zo Slovenska sme navštívili Annayu, kde sa konala národná púť k sv. Šarbelovi. V sprievode sme niesli obraz Božského Srdca z Litavy, ku ktorému mal sv. Šarbel veľkú úctu, a náš obraz si uctilo aj veľké množstvo libanončanov dotykom či bozkom a prežehnaním sa. V závere sme obraz Božského Srdca odovzdali na pamiatku otcovi Louisovi, ktorý v kláštore eviduje všetky uzdravenia, ktoré sa stali na príhovor sv. Šarbela.

                      https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=tSS8b2nUw-E&feature=emb_logo


Homília na Božské Srdce 28. 6. 2019

                        Homília Mons. Jozefa Haľka na púti v Litave 28. júna 2019 na slávnosť Božského Srdca.

                                  https://www.youtube.com/watch?v=pzgqAaDxgu4&feature=emb_logo


Meditácie Ľubomíra Stančeka | Najsvätejšie Božské srdce Ježišovo NÁS MILUJE Jn 19,31-37

https://www.youtube.com/watch?v=hMcgco1st1I


Poďakovanie všetkým darcom, horliteľom aj ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Poštovú poukážku (bez údajov) pre číslo IBAN si vyzdvihnite na vašej pošte a vyplňte podla tohto vzoru.