Poďakovanie všetkým darcom, horliteľom aj ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Aktuality dané do pozornosti - 28.4.2018

Poštovú poukážku (bez údajov) pre číslo IBAN si vyzdvihnite na vašej pošte a vyplňte podla tohto vzoru.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2018