Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

v Litave


Kliknutím na nižšie uvedené odkazy (https .......) sa dostanete na archív uvedených záznamov.

ZMLUVA LÁSKY - film je o dvetisícročnom putovaní Božej Lásky z Nazareta cez Betlehem, Paríž, Paray le Monial až do slovenskej Litavy.

https://www.youtube.com/watch?v=_LIo_ojWsrg&feature=emb_logo

Záznam z tradičnej púte k úcte Božského Srdca - 19.6.2020

https://www.tvlux.sk/archiv/play/23641

MODLITBA ZA FARSKÉ MISIE 11. -19.6.2020

Veľký Bože, Ty neustále oživuješa obnovuješ svoj ľud
a zahŕňaš ho darmi svojej milosti, daruj otvorené srdce všetkým ľuďom našej farnosti,
aby sme počúvali Tvoj hlas.

Na príhovor sv. Margity Antiochijskej,daj nám ducha pokánia a obrátenia,
aby sme dokázali zanechať starýa hriešny spôsob života
a začali žiť nový život v Kristovi.

Zošli dary Ducha Sv. na misionárov,ktorí naše farské misie budú viesť,
aj na každého z nás,aby sme sa na ne dobre pripravili
a využili ich na svoje osobné posvätenie.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Amen.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021

Prinášame v celkovom prehľade úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec František schválil na rok 2021.

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako "Apoštolát modlitby" šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021

Január

Evanjelizačný úmysel: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel našich biskupov: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

Február

Všeobecný úmysel: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.

Úmysel našich biskupov: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.

Marec

Evanjelizačný úmysel: Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.

Úmysel našich biskupov: Aby boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.

Apríl

Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy.

Úmysel našich biskupov: Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.

Máj

Evanjelizačný úmysel: Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní oblasti financií a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.

Úmysel našich biskupov: Aby sme dobrým príkladom života šírili evanjelium vo svojom okolí.

Jún

Evanjelizačný úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.

Úmysel našich biskupov: Aby Pán štedro požehnal Slovensko mnohými kňazskými a rehoľnými povolaniami.

Júl

Všeobecný úmysel: Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti.

Úmysel našich biskupov: Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej evanjelizácie celej našej spoločnosti.

August

Evanjelizačný úmysel: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.

Úmysel našich biskupov: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci mesiac v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

September

Všeobecný úmysel: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Úmysel našich biskupov: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.

Október

Evanjelizačný úmysel: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.

Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.

November

Všeobecný úmysel: Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.

Úmysel našich biskupov: Aby sme pamätali na našich zosnulých a získavali pre nich odpustky.

December

Všeobecný úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami.

Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho)

                                                  Annaya a Božské Srdce z Litavy

22.novembra 2019 bol v Libanone štátny sviatok - Deň nezávislosti. Ako pútnici zo Slovenska sme navštívili Annayu, kde sa konala národná púť k sv. Šarbelovi. V sprievode sme niesli obraz Božského Srdca z Litavy, ku ktorému mal sv. Šarbel veľkú úctu, a náš obraz si uctilo aj veľké množstvo libanončanov dotykom či bozkom a prežehnaním sa. V závere sme obraz Božského Srdca odovzdali na pamiatku otcovi Louisovi, ktorý v kláštore eviduje všetky uzdravenia, ktoré sa stali na príhovor sv. Šarbela.

                      https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=tSS8b2nUw-E&feature=emb_logo


Homília na Božské Srdce 28. 6. 2019

                        Homília Mons. Jozefa Haľka na púti v Litave 28. júna 2019 na slávnosť Božského Srdca.

                                  https://www.youtube.com/watch?v=pzgqAaDxgu4&feature=emb_logo


Meditácie Ľubomíra Stančeka | Najsvätejšie Božské srdce Ježišovo NÁS MILUJE Jn 19,31-37

https://www.youtube.com/watch?v=hMcgco1st1I


Poďakovanie všetkým darcom, horliteľom aj ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Poštovú poukážku (bez údajov) pre číslo IBAN si vyzdvihnite na vašej pošte a vyplňte podla tohto vzoru.

© 2016 SNSJ. Litava 1, Litava na Slovensku, 962 44
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!